Flymat

De aller fleste av oss, har et forhold til flymat. Jeg selv spiser den vel egentlig mest, fordi den ofte er inkludert i prisen. Ett eller to måltider på flyreisen, hører på en måte med som en del av reisen. Skal man fly langt, er det jo nesten en nødvendighet. Men på kortere reiser, kan […]

Spisesteder utenfor sentrum

Det er nok ofte slik at vi oppsøker de spisestedene, som er lettest tilgjengelige for oss. Spesielt når vi er på nye og fremmede steder, vil de sentralt beliggende stedene være de vi finner. Men selv på steder man er godt kjent, vil de spisestedene som ligger i sentrum – være de man velger. Dette […]